ΤΣΕΚ για μείωση επιχειρηματικών κινδύνων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μαρτίου, διαδικτυακό σεμινάριο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με θέμα "Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στο πλευρό σας: Δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μείωσης του ρίσκου", στο οποίο συμμετείχαν επιχειρηματίες, εκπρόσωποι και φορείς παραγωγικών μονάδων της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τους πελάτες και προμηθευτές, τη σημασία της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων και της επιχειρηματικής φερεγγυότητας, ώστε να λαμβάνονται οι πλέον κατάλληλες και αποδοτικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Αύξηση αξιόπιστου πελατολογίου, μείωση επισφαλειών, εξυγίανση συναλλαγών με τράπεζες, αυτόματες ειδοποιήσεις μεταβολής στοιχείων είναι ορισμένες από τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η on line επιχειρηματική πληροφόρηση μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
“Η έγκαιρη και δυναμική παρακολούθηση των μεταβολών στα οικονομικά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και για τον περιορισμό των κινδύνων”, τόνισε ο κ. Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Παρουσιάζοντας διαχρονικά στοιχεία σχετικά με το συναλλαγματικό ιστορικό των επιχειρήσεων, ο κ. Καπασούρης αναφέρθηκε στα εργαλεία που προσφέρουν τα διεθνή γραφεία πίστης στις επιχειρήσεις, ώστε με τη βοήθεια της έγκυρης επιχειρηματικής πληροφόρησης οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον.
“Η αξιόπιστη επιχειρηματική πληροφόρηση εξασφαλίζει, τελικά, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, σε ένα πιο ανταγωνιστικό συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, την ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και διασφαλίζει πιστώσεις με καλύτερους όρους. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη για την ίδια την επιχείρηση και την ελληνική οικονομία”, συμπλήρωσε ο κ. Καπασούρης.
Ο Εμπορικός Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., κ. Ιωάννης Παλόγλου, παρουσίασε την υπηρεσία ΤΣΕΚ αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της, και ανέφερε συγκεκριμένα ότι «η online υπηρεσία ΤΣΕΚ αφορά κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στη βάση πληροφοριών της Τειρεσίας με πολύ χαμηλό κόστος». Στη συνέχεια ο κ. Παλόγλου παρουσίασε ζωντανά τις λειτουργίες της υπηρεσίας ΤΣΕΚ και επισήμανε τη συμβολή των οικονομικών δεδομένων (επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, ισολογισμοί, αριθμοδείκτες) στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η υπηρεσία ΤΣΕΚ θα εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης, προσφέροντας ακόμα πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: daypress.gr