Νέα Συνεργασία του ΟΑΕΔ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη Προσέγγιση Επιχειρήσεων

Ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης των Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών του Οργανισμού. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της ανάγκης συνεχούς επιμόρφωσης και απόκτησης περαιτέρω γνώσεων των Συμβούλων για την προσέγγιση των επιχειρήσεων και ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας, με στόχο την ακόμη πιο αποτελεσματική προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα άρτια σχεδιασμένο και καινοτομικό κύκλο σεμιναρίων από εξειδικευμένους εισηγητές, τόσο από άποψη ακαδημαϊκής εξειδίκευσης, όσο και πρακτικής εμπειρίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης, που εγκρίθηκε σήμερα από το ΔΣ του Οργανισμού, θα είναι συνολικής διάρκειας 29 διδακτικών ωρών και θα υλοποιηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτούν σημαντικές γνώσεις και θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με όλους τους εισηγητές.

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «η νέα συνεργασία με το ΟΠΑ θα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, που αποτελεί προτεραιότητα της νέας διοίκησης, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των συμβούλων εργοδοτών του ΟΑΕΔ και την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων. Η συνεχής και ποιοτική επιμόρφωση του ανθρωπινού δυναμικού του Οργανισμού είναι αναγκαία για τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους άνεργους και τους εργοδότες. Με αυτόν το στόχο έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για το νέο έτος. Επενδύουμε στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μας ώστε να γίνει ο Οργανισμός ακόμα πιο αποδοτικός, πιο αποτελεσματικός και πιο αξιόπιστος».

Πηγή: typoskritis.gr