Συμμετοχή ΟΛΗ Α.Ε. στην υλοποίηση του έργου «Ports small and medium alliance for sustainable development» και ακρωνύμιο Psamides

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου αποφάσισε την αποδοχή της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ports small and medium alliance for sustainable development» και ακρωνύμιο Psamides, στο πλαίσιο του Interreg V-B «MED 2014-2020»
Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους και της διοίκησης μαρίνων μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης ροών τουριστών, καλύτερου κόστους ελέγχου, παροχής περισσότερων υπηρεσιών στους χρήστες και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα.
Οι λιμενικές αρχές που θα συμμετάσχουν στο έργο, θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα αξιολογήσουν καινοτόμα εργαλεία σχετικά με τις παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες.
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν δέκα φορείς-εταίροι, μεταξύ των οποίων αρκετά γνωστά λιμάνια όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι, Βαρκελώνη και Σέτε
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 2.859.329,75€ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας.

Πηγή: kritipress.gr