Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, 25 Νοεμβρίου: Nα μην χαθεί άλλος χρόνος