Αρθρο του 1997 έπεσε μέσα στις προβλέψεις του για το 21ο αιώνα