Νέες ψηφιακές εφαρμογές: Τι θα γίνεται στην καθημερινότητά μας με ένα κλικ