Κοινωνικό Μέρισμα 2018: Πότε θα γίνει η δεύτερη πληρωμή

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου αναμένεται να δουν τα χρήματα του κοινωνικού μερίσματος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς περίπου 230.000 δικαιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν την αίτησή τους μετά τις 12 Δεκεμβρίου ή είχαν εντοπιστεί λάθη στην δήλωση IBAN ή στο ΑΦΜ τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην πλατφόρμα koinonikomerisma.gr ξεκίνησαν να υποβάλλουν αίτηση 3.887.025 ενδιαφερόμενοι και εγκρίθηκαν τελικά 1.692.400 δικαιούχοι. Από αυτούς, 1.463.353 αιτήσεις εγκρίθηκαν από την α΄ φάση και πληρώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ άλλες 229.047 αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου -οπότε έκλεισε η πλατφόρμα- και εγκρίθηκαν στη β΄ φάση, θα πληρωθούν στις 28 Δεκεμβρίου. Το συνολικό ποσό του κοινωνικού μερίσματος έφθασε τα 783.610.600 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, κατά μέσο όρο αναλογούν 483 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, που τελικώς εγκρίθηκε. Άλλες 1.395.603 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω κριτηρίων ή λαθών, 209.036 ακυρώθηκαν από τους ίδιους τους δικαιούχους, όταν διαπίστωσαν πως δεν δικαιούνται μέρισμα ή για άλλους λόγους, ενώ 589.986 ενδιαφερόμενοι ξεκίνησαν να συμπληρώνουν αίτηση, αλλά δεν ολοκλήρωσαν, κυρίως γιατί το σύστημα εμφάνισε ένδειξη, πως και αν ακόμη την υποβάλουν, τελικώς θα απορριφθεί.

try { _402_Show(); } catch(e) {}

madata.gr