Ηράκλειο: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο ΠΕΠΑΓΝΗ επί της οδού Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στα πλαίσια του έργου: «Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος Δυναμικής Διαχείρισης Φωτεινής Σηματοδότησης στον κόμβο ΠΕΠΑΓΝΗ επί της οδού Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης»

Το Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ενημερώνει, ότι στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος Δυναμικής Διαχείρισης Φωτεινής Σηματοδότησης στον κόμβο ΠΕΠΑΓΝΗ επί της οδού Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (Τ. Κ.Α. 2017ΕΠ50200000)», αναδόχου EUR.ELEC.LTD, αύριο Τετάρτη 09-08-2023 και ώρες 13:00-17:30, θα πραγματοποιηθούν τελικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης με προσθήκη ενός «έξυπνου» συστήματος διαχείρισης φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο, επί της οδού Ηρακλείου -Μοιρών και διασταύρωσης προς ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., με αποτέλεσμα να τεθεί ο κόμβος εκτός λειτουργίας τις ώρες αυτές.
Οι οδηγοί παρακαλούνται για την αυξημένη προσοχή και την τήρηση της υφιστάμενης σήμανσης, προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.