Επαναλειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου

Η πανδημία COVID-19 στη χώρα μας έχει παρουσιάσει σημαντική ύφεση αλλά ο κίνδυνος
εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η επιστροφή στη νέα κανονικότητα γίνεται σταδιακά, με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την προστασία της υγείας του ατόμου.
Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας των μουσείων, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 Η λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου ξεκινάει στις 2 Ιουλίου 2020
 Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων για κλειστούς χώρους στο πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων
 Οι επισκέπτες συστήνεται να φορούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα. Η χρήση ανελκυστήρα πρέπει να είναι περιορισμένη και η χρήση μάσκας εντός του ανελκυστήρα καθίσταται υποχρεωτική.
 Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου
 Σε περίπτωση εκδήλωσης / έκθεσης, θα υπάρχει μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο και ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επισκεπτών ανά χώρο, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων
 Θα προβλέπεται επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης έτσι ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν οι επισκέπτες/θεατές της πρώτης και να εισέλθουν οι επισκέπτες/θεατές της δεύτερης, χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους.
 Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις/ξεναγήσεις θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα μέτρα, χρήση ασύρματης ξενάγησης, αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.). Οι ομαδικές επισκέψεις/ξεναγήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα οκτώ άτομα.
 Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το κοινό, χρησιμοποιούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%) για τα χέρια.
 Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών, λαμβάνοντας σχετική μέριμνα και για την ενημέρωση των επισκεπτών κατά την είσοδό τους.
Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Τα παραπάνω μέτρα δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες του χώρου ή /και της εκδήλωσης που ενδεχομένως απαιτούν.
Παρακαλούμε για την συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του χώρου, επιδεικνύοντας όλοι μας την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας.

Πηγή: typoskritis.gr