Εμπορική άμυνα της ΕΕ: ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ

 Οι νέοι κανόνες εμπορικής άμυνας θα αρχίσουν να ισχύουν από αύριο, 8 Ιουνίου. Κάθε νέα έρευνα που ξεκινά κατά ή μετά την ημερομηνία αυτή θα υπόκειται στους εκσυγχρονισμένους κανόνες αντιντάμπινγκ και κανόνες κατά των επιδοτήσεων.
Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από αύριο με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιώντας τον «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», θα συντομεύσουν την περίοδο έρευνας ώστε να επισπεύδεται η διαδικασία, θα αυξήσουν τη διαφάνεια και προβλεψιμότητα του συστήματος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα αντανακλούν τα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ. Ολοκληρώνουν μία σημαντική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, περιλαμβάνοντας και τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ πιστεύει στο ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, αλλά δεν είμαστε αφελείς θιασώτες του ελεύθερου εμπορίου· έχουμε επιδείξει πυγμή όταν χρειάστηκε, λαμβάνοντας μέτρα αντιντάμπινγκ και μέτρα κατά των επιδοτήσεων. Τώρα μάλιστα διαθέτουμε στο οπλοστάσιό μας νέους, βελτιωμένους κανόνες εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν σήμερα το παγκόσμιο εμπόριο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιζόμαστε τους παραγωγούς και τους εργαζομένους της Ευρώπης, κάθε φορά που άλλοι θα στρεβλώνουν την αγορά ή δεν θα σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού.»
Η Eπίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε επίσης: «Αυτή η μεταρρύθμιση που περιμέναμε από καιρό μπορεί πλέον να παρουσιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναζητούν ένα σύγχρονο σύνολο κανόνων. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι χάρη στη μεταρρύθμιση αυτή θα αποκτήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία των βιομηχανιών μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Πιστεύουμε σε ένα ανοικτό εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες. Σήμερα, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να υπερασπιστούμε τις επιχειρήσεις μας σε περίπτωση που άλλες χώρες δεν τηρούν τους κανόνες».
Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν, από 9 μήνες που είναι σήμερα σε 7 μήνες, την περίοδο έρευνας για την επιβολή προσωρινών μέτρων, και θα καταστήσουν το σύστημα πιο διαφανές. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση χάρη σε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα τις ενημερώνει εάν πρόκειται να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί. Η Επιτροπή θα στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης, που θα τις διευκολύνει να συμμετέχουν σε διαδικασίες εμπορικής άμυνας.
Επίσης, λόγω της τροποποίησης του λεγόμενου «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ ενδέχεται να είναι σε θέση να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς. Αυτό θα ισχύει για όλες τις υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων, καθώς και για τις υποθέσεις αντιντάμπινγκ που αφορούν εισαγωγές προϊόντων τα οποία παράγονται με χρήση πρώτων υλών και ενέργειας που παρέχονται σε τεχνητά χαμηλές τιμές.
Στο πλαίσιο των ερευνών της και προκειμένου να υπολογίσει το ύψος των δασμών που μπορεί να επιβάλλει με βάση την οικονομική ζημία που υφίστανται οι επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα λαμβάνει επίσης υπόψη το κόστος συμμόρφωσης με την ενωσιακή κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν θα αποδέχεται, κατά κανόνα, αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές από χώρες με κακές επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των περιβαλλοντικών συμφωνιών. Για πρώτη φορά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν στις έρευνες που αφορούν εμπορική άμυνα.

Ιστορικό
Μαζί με την ήδη ισχύουσα νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση των μέσων της ΕΕ κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων μέσα σε διάστημα 15 ετών. Είναι το αποτέλεσμα σχεδόν πενταετών προσπαθειών, καθώς και εκτεταμένων διαβουλεύσεων με πολλαπλούς φορείς και διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ το 2013. Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμβιβαστική λύση τον Δεκέμβριο του 2016. Μετά από πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμβιβαστική λύση τον Απρίλιο του 2018. Μετά την τελική έγκριση των νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Ιουνίου.

Πηγή: typoskritis.gr