Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Εργασίες Συμφωνίας και Εναρμόνισης με τη νέα Νομοθεσία

Στις 26.04.2016 εκδόθηκε με το ΦΕΚ/Α/78 ο ν.4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο καλούνται όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί εντός του Α’ τετραμήνου 2017,να συντάξουν νέο καταστατικό εναρμονισμένο στον παραπάνω νόμο να υποβληθεί στο οικείο πρωτοδικείο και εντός μηνός και στο Μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Η ILFconsulting, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από την παραπάνω εφαρμογή, ιδιαίτερα στα αρ.8 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών)καθώς και στα αρ. 21 (έλεγχος), καθώς και στο αρ. 23 (Διαχειριστικό υπόλοιπο-Πλεόνασμα-Κέρδη-Τηρούμενα βιβλία) καθώς και στο υπόλοιπο κείμενο του νόμου,

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Την σύνταξη του καταστατικού, υποστήριξη στο Δ.Σ του Α.Σ, υποβολή στο Πρωτοδικείο , εγγραφή στο Μητρώο.

 

Πηγή: typoskritis.gr