Σύσκεψη για τα προβλήματα σε αμπελουργία και ελαιοκομία από τις πρόσφατες δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Η διαχείριση των προβλημάτων που καταγράφονται στις καλλιέργειες ελιάς και αμπέλου στο νησί, ως απόρροια των απρόβλεπτων και συνεχόμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων της τελευταίας περιόδου, καθώς και ο προγραμματισμός υλοποίησης εξειδικευμένων δράσεων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του Κρητικού Ελαιολάδου, αποτέλεσαν το αντικείμενο σύσκεψης που συγκάλεσε στις 16 Ιουνίου, η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής σε Θέματα Φυτοπροστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο Προέδρος του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ Μανόλης Ροδιτάκης, ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Γιώργος Ψαρράς, εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, ο Γενικός Δ/ντης Πρωτογενή Τομέα Περιφέρειας Κρήτης καθώς επίσης οι Δ/ντες των ΔΑΟ και ΔΑΑΚ Περιφέρειας Κρήτης και υπηρεσιακά στελέχη.

Κατά τη σύσκεψη, διαπιστώθηκε ότι έχουν καταγραφεί εκτενείς μολύνσεις περονόσπορου στα αμπέλια του νησιού, που παρά τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες καλλιεργητικές επεμβάσεις των παραγωγών, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αντιμετωπίζονται, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Αντίστοιχα, οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει και τις ελαιοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται εκτεταμένα προβλήματα στην καρπόδεση σε όλη την Κρήτη.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συγκροτήθηκε επταμελής επιστημονική επιτροπή, που αναλαμβάνει άμεσα το έργο της καταγραφής των προβλημάτων και της τεκμηριωμένης αποτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν, με στόχο την αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών.

Παράλληλα παρουσιάστηκε εκτενώς ο «Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του Κρητικού Ελαιολάδου» προκειμένου να τεθούν από τους συμμετέχοντες οι προτεραιότητές και να ξεκινήσει η υλοποίηση των εξειδικευμένων δράσεων, όπως αποφασίσθηκε (εκπαιδεύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους των σταδίων της αγροδιατροφικής αλυσίδας παραγωγής ελαιολάδου, σύνταξη πρωτοκόλλου ορθής διαδικασίας παραγωγής ελαιολάδου» κ.α.