Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πεμπτη 20 Ιουνίου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής ΜΠΕ (ΣΜΠΕ), που αφορά το έργο με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 21864/1425/08.03.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

2. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

2.1 Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «1002217 ΔΡΟΜΟΣ ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟ» της εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ύψωμα «Αγαράθες» (κορυφή Άνω Τσούνια), της ΤΚ Καρές, του Δήμου Ρεθύμνης, ΠΕ Ρεθύμνου και περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 183/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.2 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αχλαδίων Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου» με φορέα έργου τη ΔEYA Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 353/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.3 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σφάκας Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 352/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.4 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Τουρλωτής Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 354/04-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.5 Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ ιδιοκτησίας Κοκκίνη Μαρίας στη θέση «Καντάρια» ΤΚ Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4024/15-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.6 Εργασίες συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφ. Ενότητας Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 823/13-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.7 Υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία «GRAND HOTEL HOLIDAY RESORT», κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 617 κλινών, ιδιοκτησίας “SUNTOS AE” στη θέση «Δράπανος» Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 576/12-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2.8 Λατομείο μαρμάρου, από τους ΣΤΕΛΙΟ, ΜΑΡΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗ στην θέση «Στεναλώματα» ΤΚ Αηδονοχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου,σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 105/5-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2.9 Νέος Σταθμος Υπεραστικών Λεωφορείων, ιδιοκτησίας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ», στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1212/16-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3. Παρουσίαση και Συζήτηση του προβλήματος των Λεσσεψιανών μεταναστών στις θάλασσες της Κρήτης, με προσκεκλημένους από το ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ, το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης και τα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πηγή: kritipress.gr