Συμμετοχή του Perrotis College στο έργο «Food RIS Consumer Engagement Labs», του European Institute of Innovation and Technology

Τη δημιουργία και τον συντονισμό κοινοπραξίας (cluster) ανέλαβε το Perrotis College, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στο έργο «Food RIS Consumer Engagement Labs». Χρηματοδοτείται από το European Institute of Innovation and Technology (ΕΙΤ-Food), το οποίο είναι ανεξάρτητο όργανο της Ε.E. και ιδρύθηκε το 2008, με στόχο τη δημιουργία καινοτομίας. Το EIT- Food αποτελεί κορυφαία πρωτοβουλία για την καινοτομία στον τομέα των προϊόντων διατροφής, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμου κλάδου τροφίμων, με τη συμμετοχή της βιομηχανίας, νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστήμιων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Συνεργάζεται στενά με τους καταναλωτές για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και τεχνολογιών, που θα προσφέρουν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής στους ευρωπαίους πολίτες.
Στο έργο «Food RIS Consumer Engagement Labs», συμμετέχουν κοινοπραξίες από συνολικά έξι Ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα επιλέχθηκε η πρόταση του Perrotis College. Ως ακαδημαϊκός φορέας, έχει αναλάβει τη δημιουργία και τον συντονισμό κοινοπραξίας (cluster), στην οποία συμμετέχουν η εταιρεία τροφίμων, «Ε.Γ. ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΒΕΕ» και η νεοφυής επιχείρηση, «Εxoha».
Το Εργαστήριο, στο πλαίσιο του έργου, αποτελείται από δέκα διαδικτυακές συνεδρίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 8 μέχρι 20 Ιουνίου 2020. Ως συμμετέχοντες θα επιλεγούν συνολικά 15 άτομα με ηλικία 65 ετών και άνω, τα οποία κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια, δεν έχουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων, το σχεδιασμό προϊόντων, την έρευνα μάρκετινγκ ή τις συσκευασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.
Στην πρώτη φάση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια σε κάθε μια από τις έξι χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Θα προσφέρονται διαδικτυακά και θα συντονίζονται από καθηγητές του Perrotis College. Οι συμμετέχοντες καθηγητές, θα λάβουν μέρος σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και θα αποκτήσουν πρόσβαση στη μεθοδολογία και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας για το σκοπό αυτό. Στο έργο θα εμπλακούν και σπουδαστές από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College. Με το τέλος των συνεδριών, στη δεύτερη φάση, θα προταθούν κάποια καινοτόμα τρόφιμα στην κατηγορία των επεξεργασμένων κρεάτων για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τέλος, στην τρίτη φάση του έργου, θα παραχθεί προϊόν που θα στηρίζεται στις προτάσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στα εργαστήρια, το οποίο θα παρουσιασθεί στην αγορά (commercialization).
Το έργο αξιοποιεί γνώσεις από την ανθρωπολογία, τις κοινωνικές επιστήμες, τη ψυχολογία, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των ειδικών στη διαχείριση της καινοτομίας σε συνδυασμό με εμπειρίες και γνώσεις των βιομηχανιών τροφίμων. Γενικότερα, τα εργαστήρια «Food RIS Consumer Engagement Labs», έχουν σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, και απευθύνονται σε ομοειδείς ομάδες καταναλωτών, με ίδιες ανάγκες, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις.
Αιτήσεις συμμετοχής στο 2310492800, ή στο e-mail: infoperrotis@afs.edu.gr μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Πηγή: typoskritis.gr