Σκρέκας: Άμεσες ενισχύσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου