Σημαντικές τροπολογίες για την προστασία των εμβληματικών ελληνικών ποτών, κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

«Σημαντικές τροπολογίες για την προστασία των εμβληματικών ελληνικών ποτών, κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης»
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά την κατάθεση σειράς σημαντικών τροπολογιών στο σχέδιο Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αλκοολούχα ποτά έκανε την ακόλουθη δήλωση.
«Το σχέδιο Κανονισμού επηρεάζει αρνητικά και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ελληνική ποτοποιία και στα ελληνικά εμβληματικά προϊόντα της, το τσίπουρα, την τσικουδιά, το ούζο και τη μαστίχα Χίου.
Δυστυχώς μία ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση το Μάρτιο χάνοντας τις προθεσμίες –γνωστές εδώ και καιρό- απέστειλε εκπρόθεσμα τις προτάσεις της για την τροποποίηση του Κανονισμού με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις και αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους στον αμπελοοινικό τομέα και τις τοπικές οικονομίες
Μία ολιγωρούσα και βραδυπορούσα κυβέρνηση που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ελληνική ποτοποιία. Στο φάσμα του οικονομικού μαρασμού τους Έλληνες μικροπαραγωγούς. Έκθετα, τα εμβληματικά ελληνικά ποτά, το τσίπουρο, την τσικουδιά, το ούζο και τη μαστίχα Χίου.
Με τις συνολικά 34 τροπολογίες οι αλλαγές που προτείνονται επικεντρώνονται:

– Στη διαγραφή αλλά και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην εμφιάλωση εκτός της Περιοχής Γεωγραφικής Ένδειξης.
Οι συγκεκριμένες αυτές διατάξεις πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν γιατί καθιστούν τα προϊόντα μας έκθετα σε κίνδυνο νοθείας, αντιγραφής ή υποβάθμισης και προκαλούν κίνδυνο μεταφοράς σημαντικής προστιθέμενης αξίας εκτός της χώρας μας.
– Στη διαγραφή των άρθρων που δίνουν την δυνατότητα επέμβασης της Επιτροπής με εξουσιοδοτικές πράξεις σε κρίσιμα σημεία του Κανονισμού όπως στις κατηγορίες των Αλκοολούχων ποτών (τροποποίηση , ένταξη νέων, κλπ) και στις Γεωγραφικές Ενδείξεις (επισημάνσεις, τρόπος ορισμού Περιοχής Παραγωγής, αποκλίσεις κλπ)
– Στη διαγραφή των άρθρων που επιτρέπουν στην Επιτροπή με πρωτοβουλία της να διαγράφει υπάρχουσες καταχωρημένες Γεωγραφικές Ενδείξεις.»

 
Πηγή: typoskritis.gr