Σε έρανο καλεί ο Αρχιεπίσκοπος

Τη διενέργεια εράνου και επιμνημόσυνης δέησης στις ιερές μονές και τις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης παραγγέλει, με εγκύκλιό του, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, συμπαριστάμενος την αγωνία και τον πόνο των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν πληγεί, με διάφορους τρόπους, από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής:

«Κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην  Ἰουλίου   ἐ.ἔ. καί πρό   τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, προτρεπόμεθα ἵνα τελεσθῇ εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τάς Ἐνορίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐπιμνημόσυνος δέησις, εἰς ἀνάπαυσιν τῶν θυμάτων τῆς πυρίνης λαίλαπας, καί

β. Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν, ἤ   ἔστω τήν ἑπομένην   Κυριακήν, 5ην Αὐγούστου   ἐ.ἔ.,   κατόπιν   προγενεστέρας   σχετικῆς   ἐνημερώσεως   τοῦ ἐκκλησιάσματος,   προτρεπόμεθα καί παρακαλοῦμεν ἵνα προβῆτε  εἰς   τήν   διενέργειαν   ἐράνου,   τό   προϊόν τοῦ ὁποίου θά κατατεθῆ εἰς τό λογιστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης (ἀπό Τρίτης, 31ης Ἰουλίου), διά νά ἀποσταλῆ ὅπου δεῖ, διά τῶν οἰκείων Ἱερῶν Μητροπόλεων   τῶν πληγέντων ἀδελφῶν ἡμῶν, πρός θεραπείαν τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν αὐτῶν».

Ο   Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος εύχεται την παρηγορία και την ενίσχυση των πληγέντων και συγχαίρει για την άμεση ενεργοποίηση και τη συμπαράσταση όλων των ανθρώπων, ενώπιον της μεγάλης αυτής τραγωδίας για την Πατρίδα μας.
Πηγή: kritipress.gr