Ρέθυμνο: Εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων κατά το τμήμα από Φουρφουρά προς Μάνδρες

Εργασίες καθαρισμού πρανών & τάφρων από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου Αυτεπιστασίας και για λόγους πυροπροστασίας, η Υπηρεσία καθαρίζει τα πρανή και τις τάφρους της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 22, κατά το τμήμα Αρκάδι-Ρέθυμνο και στη συνέχεια θα συνεχιστεί ο καθαρισμός στην επαρχιακή οδό υπ΄αριθμ. 13, κατά το τμήμα από Φουρφουρά προς Μάνδρες.
Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα των αναφερόμενων οδών (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.
Επίσης, να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους των οδών, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκαθίσταται η λειτουργία των οδών και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί και λόγω αυξημένης κίνησης, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν στις παρούσες επαρχιακές οδούς, καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.