Προϋπολογισμός: Υπέρβαση δαπανών λόγω παροχών στο πρώτο πεντάμηνο

Τα αυξημένα έσοδα από τη σύμβαση παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος», τα ANFAs αλλά και ο ΦΠΑ δημιούργησαν το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 916 εκατ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Στο σκέλος των δαπανών καταγράφεται υπέρβαση και μάλιστα η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα 657 εκατ. ευρώ που περίσσεψαν από τις εφάπαξ πληρωμές των ειδικών μισθολογίων για να δώσει την 13η σύνταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα έσοδα του προϋπολογισμού παρουσιάζουν υπέρβαση από τον στόχο κατά 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,341 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών ΦΠΑ) προέρχεται από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος», 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, ποσό μάλιστα το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2019. Δηλαδή από τα 2,5 δισ. ευρώ, τα 2,26 δισ. αφορούν έκτακτα έσοδα από πωλήσεις και μεταβιβάσεις και 250 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ, ο οποίος είναι συγκυριακά αυξημένος λόγω της παράτασης των προθεσμιών καταβολής ΦΠΑ που είχε δοθεί τον Απρίλιο. Εάν δεν υπήρχαν τα έκτακτα έσοδα (από την επέκταση της παραχώρησης, τα ANFAs και την παράταση πληρωμής του ΦΠΑ), o προϋπολογισμός θα ήταν ελλειμματικός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,933 δισ. ευρώ  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,703 δισ. ευρώ ή 14,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην:

  • Είσπραξη ποσού 1,119 δισ. ευρώ που αφορά το τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί το 2018.
  • Είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs τον Μάιο 2019 που δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 2019.
  • Είσπραξη 644 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ που αφορά την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ανήλθαν στα 21,945 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 255 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (21,690 δισ. ευρώ). Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεταβιβάστηκαν στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης. Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωτικό έναντι του στόχου) λειτούργησε η πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών στα ειδικά μισθολόγια (είχαν δοθεί μόνο 325 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,165 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 140 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 997 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Επίσης, οι δαπάνες της κατηγορίας «Κοινωνικές παροχές» παρουσιάζουν υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 217 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

 

try { _402_Show(); } catch(e) {}

Πηγή: Καθημερινή