ΠΟΥ για μετάλλαξη Μποτσουάνα: Θα χρειασθούν εβδομάδες για την αποτίμηση της επίπτωσης σε θεραπείες και εμβόλια