Πώς θα πάρετε πίσω τα κομμένα. Οδηγίες βήμα – βήμα για τη διεκδίκηση των απωλειών

Πάνω από 2.600.000 συνταξιούχοι δικαιούνται να διεκδικήσουν τα αναδρομικά και τα δώρα τους. Μπορούν να υποβάλουν έντυπες και ηλεκτρονικές αιτήσεις στις διευθύνσεις πληρωμών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ ώστε:
 
● Τα ταμεία να τους γνωστοποιήσουν τα ακριβή ποσά των αντισυνταγματικών μειώσεων από τους νόμους 4051 και 4093 του 2012 στις κύριες και τις επικουρικές τους συντάξεις.
 
● Οι ίδιοι να ζητήσουν την άμεση διακοπή των μειώσεων και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
 
Οι συνταξιούχοι κατόπιν, ανάλογα με το αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν απάντηση, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα διεκδικώντας αναδρομικά ακόμη και σε βάθος μιας πενταετίας ή τριετίας.
Τα ταμεία υποχρεούνται να δώσουν αναλυτική λίστα για τις περικοπές αυτές κατά μήνα ή και σε ετήσια βάση από το 2012 μέχρι και σήμερα, όπως αποδεικνύεται από την παρόμοια απάντηση που έδωσε ο ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης στο αίτημα του συνταξιούχου που κέρδισε με την πρωτόδικη απόφαση αναδρομικά 11.185 ευρώ.
 
Εκείνο όμως που θα πρέπει να προσέξουν είναι το γεγονός ότι ναι μεν ο ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική αίτηση, ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, την οποία μπορούν – και πρέπει – να αποφύγουν οι συνταξιούχοι. Πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει πουθενά η δυνατότητα για διεκδίκηση αναδρομικών και δώρων. Στην αίτηση υπάρχει μόνο αναφορά σε μη εφαρμογή των μειώσεων.
 
Έτσι οι συνταξιούχοι, για να πάρουν όλα τα χρήματα από το 2013 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ίδιοι στο τελευταίο σημείο (σημείο Β) της αίτησης ότι, εκτός από τη διακοπή των μειώσεων, επιθυμούν και την επιστροφή των ποσών που τους παρακρατήθηκαν έως σήμερα από το 2013 και παράλληλα ότι επιθυμούν ο ΕΦΚΑ να τους δώσει αναλυτικά σε κατάσταση όσα τους κόπηκαν από μειώσεις και δώρα το παραπάνω διάστημα.
 
Οι συνταξιούχοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές και έχουν κριθεί παράνομοι (νόμοι 4051 και 4093 του 2012), αλλά και να γράψουν με σαφήνεια ότι επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματός τους σε περίπτωση ελλιπούς απάντησης από το ταμείο.
 
Τα βήματα
● Οι συνταξιούχοι θα πρέπει μέσω της ιστοσελίδας efka.gov.gr να μπουν στον ΕΦΚΑ και εκεί να αναζητήσουν το πεδίο «Συνταξιούχοι».
● Ύστερα κάνουν την επιλογή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς συνταξιούχους». Εκεί θα βρουν την «Αίτηση για τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093».
● Αφού γίνει και αυτή η επιλογή, οι συνταξιούχοι μεταφέρονται σε εφαρμογή του TAXIS, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς που ήδη έχουν για τη φορολογική τους δήλωση.
● Θα πρέπει να συμπληρωθεί μετά το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ και στη συνέχεια κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να «τσεκάρει» τα στοιχεία που είναι αυτόματα καταχωρισμένα (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.).
● Οι συνταξιούχοι θα δουν στην αίτηση προσυμπληρωμένο το σημείο Α. Είναι η αίτηση όπου αναφέρεται ότι δεν επιθυμούν να εφαρμοστούν οι μειώσεις.
● Αμέσως μετά θα πρέπει να επιλέξουν την περιφερειακή υπηρεσία ΕΦΚΑ απ’ όπου παίρνουν τη σύνταξή τους.
● Όσοι είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν το υποκατάστημα της περιοχής τους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι συνταξιούχοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών, ΝΑΤ και Δημοσίου.
● Όσοι ανήκουν σε ταμεία μη μισθωτών θα πρέπει να επιλέξουν την ανάλογη ενότητα.
● Εάν θέλετε να απευθύνετε την αίτησή σας σε περισσότερες υπηρεσίες, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα κατάλληλα ζεύγη Περιφερειακής Υπηρεσίας και Αριθμού Μητρώου από τις λίστες επιλογής.
● Εάν για κάποιο λόγο δεν βρείτε τον αριθμό μητρώου σας στη λίστα, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο που βρίσκεται δεξιά της.
● Για την υποβολή αίτησης προς το ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να επιλέξετε τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης, στους οποίους απευθύνετε την αίτησή σας, από λίστα επιλογής τιμών.
● Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθεί το σημείο Β όπως προαναφέρθηκε.
 
Τα κείμενα των αιτήσεων
1. Για τις κύριες συντάξεις. Στην αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, ΕΤΑΑ θα γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, διεύθυνση κ.λπ.) και το κείμενο που δημοσιεύουμε, το οποίο αναφέρει:
«Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1.1.2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του Ν. 4093/2012.
Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του Ν. 4093/2012.
Παραθέτω την από 30.8.2017 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’ τοπικό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο οποίος δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επιστροφή των εν λόγω περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση, και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ άμεσα τη διακοπή των παραπάνω μειώσεων και την επιστροφή τους με την αναδρομικότητα που ορίζει ο νόμος βάσει της απόφασης του ΣτΕ».
2. Στην αίτηση που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου στις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων του ΓΛΚ και νυν ΕΦΚΑ θα αναφέρουν το ίδιο αίτημα, δηλαδή:
«Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1.1.2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του Ν. 4093/2012.
Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012.
Παραθέτω την από 30.8.207 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’ τοπικό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο οποίος δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, για την επιστροφή των εν λόγω περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση, και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ άμεσα τη διακοπή των παραπάνω μειώσεων και την επιστροφή τους με την αναδρομικότητα που ορίζει ο νόμος βάσει της απόφασης του ΣτΕ».
 
Διαδικασία της… υπομονής
Θυμίζουμε πάντως ότι η υπόθεση θα αργήσει να τελεσφορήσει, καθώς το Δημόσιο προτίθεται να εφεσιβάλει την απόφαση του Πρωτοδικείου, διότι φοβάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δημοσιονομικό τσουνάμι από την εκτέλεσή της.
 
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε κάλεσε τους συνταξιούχους και ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος «να μην προχωρούν σε προσφυγές για την επιστροφή αναδρομικών» γιατί «χαλάνε λεφτά χωρίς λόγο». Ανακοίνωσε ακόμη ότι «το Δημόσιο θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου για την επιστροφή αναδρομικών σε συνταξιούχο».
 
Ειδικότερα, για τις μαζικές προσφυγές συνταξιούχων για επιστροφή αναδρομικών σημείωσε ότι:
«Υπάρχει μεγάλη πλάνη. Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται είναι παραπλανητικές. Οι αγωγές δεν είναι λύση. Είναι μεγαλύτερο από 9 δισ. το κόστος από την επιστροφή αναδρομικών στους συνταξιούχους. Το ΣτΕ έχει πει ότι η θετική απόφαση δεν θα ισχύσει για όλες τις προσφυγές και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.
Δεν είναι ίδια η βάση των νέων αγωγών με εκείνη την οποία έκρινε το ΣτΕ. Εκείνη η απόφαση είχε άλλο αντικείμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμόσει η κυβέρνησή μας απόφαση του ΣτΕ. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζονται προσφυγές».
 
Επισημαίνεται όμως ότι με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθμ. 2287-2290/2015 κρίθηκαν αντισυνταγματικές όλες οι περικοπές επί των συντάξεων του δεύτερου Μνημονίου (Ν. 4046/2012) και των εφαρμοστικών του νόμων (Ν. 4051/2012, 4093/2012).
Επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, όπως είχαν περικοπεί από το πρώτο Μνημόνιο (Ν. 3845/2010).
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ποσά ενδέχεται να ξεπερνούν τα 8 με 9 δισ. ευρώ μόνο για τα αναδρομικά, αφού ακόμη και οι πλέον χαμηλόμισθοι, με συντάξεις 500, 700 και 900 ευρώ, μπορούν να διεκδικήσουν Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, ισόποσο με τη σύνταξή τους και με πλαφόν τα 800 ευρώ ετησίως. Οι υπόλοιποι διεκδικούν και τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 με πολύ μεγαλύτερα ποσά.
 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι
«Πράσινο φως» για αναδρομικές διεκδικήσεις 13ου – 14ου μισθού και επιδόματος αδείας άναψε και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να διεκδικήσουν αναδρομικά όσα έχασαν από την κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας από το 2013 και μετά.
Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν τα αντίστοιχα έγγραφα έως το τέλος του χρόνου:
● Στις υπηρεσίες μισθοδοσίας.
● Στο ταμείο στο οποίο ανήκουν, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, για να διατηρήσουν το δικαίωμα διεκδίκησης αναδρομικών πενταετίας
Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Δημοσίου αιτούνται:
● Την καταβολή αναδρομικών από το 2013 και μετά επί των ποσών τα οποία αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας.
● Την καταβολή από εδώ και στο εξής, για κάθε έτος και αδιάκοπα, των δώρων και του επιδόματος αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν από την κατάργησή τους, δηλαδή πριν από τις 31.12.2012.
Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) οι αιτήσεις πρέπει να διατυπωθούν ως εξής:
 
(Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εν ενεργεία μόνιμος ή με σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάλληλος)
 
Α Ι Τ Η Σ Η
 
Του/της………. (ονοματεπώνυμο) του ………. (πατρώνυμο), κατοίκου …………. (διεύθυνση), υπηρετών/-ούσα στ… …………, με σχέση εργασίας ……….., κλάδου ………, βαθμού ……… ————————————
 
Είμαι μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας σας (ή με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και υπηρετώ από ……. (έτος πρόσληψης).
Με τους Ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015, καταργήθηκε η καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων ύψους 500, 250 και 250 ευρώ (αντίστοιχα), όπως είχαν περιοριστεί με τον Ν. 3845/2010.
Με τις υπ’ αριθμ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη και αντισυνταγματική η κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων επειδή κρίθηκε ότι ο 13ος και 14ος μισθός καθώς και η 13η και 14η σύνταξη συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα του εργαζομένου και του συνταξιούχου (αντίστοιχα) και συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
Τον τελευταίο καιρό, πλήθος δικαστικών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία (Διοικητικά και Πολιτικά) της χώρας, συμμορφούμενα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά οι υπ’ αριθμ. 7/2016 Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, 467/2016 Ειρηνοδικείου Λαμίας, 169/2017 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, 16/2017 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, 608/2017, 619/2017, 1093/2017, 287/2018 και 892/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών κ.λπ.), δικαιώνουν εν ενεργεία συναδέλφους μου διαφόρων κατηγοριών (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου) και διαφόρων Υπηρεσιών (δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων, Δήμων, ΟΑΕΔ, Νοσοκομείων κ.λπ.), που είχαν διεκδικήσει αναδρομικώς τα ανωτέρω ποσά.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
 
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
 
1. Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία παρακρατήσατε παρανόμως, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
2. Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν από την κατάργησή τους (31-12-2012).
 
Αθήνα…………….. 2018
 
Ο αιτών/-ούσα
 
ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2044 στις 25-10-2018

.

Πηγή: madata.gr