Παρατηρήσεις για την αναγκαιότητα ίδρυσης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με Τμήμα Τουρισμού στην Κρήτη

Παρατηρούμε με ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα να γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ίδρυσης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με Τμήμα Τουρισμού στην Κρήτη.
Θα θέλαμε να τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι στην Κρήτη υπάρχει και λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο υποστηρίζει σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού και από το οποίο έχουν αποφοιτήσει συνολικά εκατοντάδες στελέχη του τουριστικού κλάδου σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Πρόκειται για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο προσφέρει εισαγωγική κατεύθυνση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στα πλαίσια, μάλιστα, του οποίου έχει θεσμοθετηθεί το ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει ένα σύγχρονο επίπεδο σπουδών στον τομέα Διοίκησης των Επιχειρήσεων και του Τουρισμού που απαντά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, μέσα από ένα πρόσφατα επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών, ενώ παράλληλα έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόταση ίδρυσης νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον Οκτώβριο του 2018.
Τι κάνει λοιπόν σε αδρές γραμμές το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς:
1. Συνεργάζεται συστηματικά με τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Βέλγιο), ενώ μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επιβλέπουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών.
2. Προσφέρει από το 2016 διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» με μεγάλη επιτυχία.
3. Στα πλαίσια συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου έχει εκπονήσει μελέτη για τη δημιουργία της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου, ενώ μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι μέλος της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου.
4. Στα πλαίσια συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει την εκπόνηση Μελέτης Τουριστικής Ζήτησης και Προφίλ Επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης.
5. Έχει υλοποιήσει ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη (π.χ. Episteme, Holy Grail), ενώ έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ- Δημιουργώ» για την υλοποίηση προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού.
6. Υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μαζί με τη Google το σεμινάριο Grow Greek Tourism On line, ενώ συνεργάζεται με τη Google με σκοπό την υλοποίηση νέου σεμιναρίου για τα ψηφιακά εργαλεία στο marketing και τις εφαρμογές του στον τουρισμό.
7. Δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της διασύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας στο χώρο του τουρισμού: (α) Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης έχει διοργανώσει «Ημέρα Καριέρας» για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος με μεγάλη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και (β) Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα Τουρισμού με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.
Θεωρούμε συνεπώς ότι θα ήταν περισσότερο σκόπιμη και χρήσιμη η ενίσχυση ενός ήδη υφιστάμενου, επιτυχημένου και δυναμικού Τμήματος από τη δημιουργία ενός καινούριου από μηδενική σχεδόν βάση.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κρήτης

Πηγή: typoskritis.gr