Παράταση στα τέλη κυκλοφορίας – Τι ξέρουμε έως τώρα