Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΠΑ.Ε.ΔΗ & Μ.Μ.Ε.

 


Σας κάνουμε γνωστό ότι από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία μας Αλεξ. Παπαναστασίου 138, τ.κ  104 45 Κ .Πατήσια Αθήνα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 πμ με τα παρόντα ταμειακώς εντάξει μέλη μας ,για την διενέργεια των εκλογών.

 Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εξελέγει παμψηφεί ο  κος. Κώστας Αντωνακάκης και γραμματέας η κα. Μαρία Λυρώνη και μέλος ή κα. Χαρίκλεια Πυθαρούλη.

 

Ακολουθήθηκε κατά γράμμα το άρθρο 20 του καταστατικού και στην συνέχεια έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Παγκρήτιας Ένωσης Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε .

 

Από την καταμέτρηση των ψήφων πλειοψήφησε ο  Γεώργιος Δ Μοσκοβίτης , και ακολουθούν κατά σειρά προτίμησης οι : Iωάννης Κατσαράκης , Χαράλαμπος Εμμανουήλ, Γεώργιος Αλατσάκης , Νικόλαος Χατζηνικολάκης , Μαρία Πολάτου και Ελένη Χρυσού.

Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι : Μανώλης Πυθαρούλης και Γεώργιος Κουτσάκης  .

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι : Χαρίκλεια Πυθαρούλη , Κωνσταντίνος Αντωνακάκης και Ορέστης Βέσκας .

 

Μετά το τέλος της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής παρέδωσε στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο Γιώργο Μοσκοβίτη την σφραγίδα της ΠΑ.Ε.ΔΗ & Μ.Μ.Ε και όλα τα έγγραφα των πρακτικών και ευχήθηκε καλή και δημιουργική πορεία στα νέα καθήκοντα τους .  

 

Στην συνέχεια όλα τα μέλη της  Παγκρήτιας Ένωσης Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε . τον ευχαρίστησαν για τα καθήκοντα που ανέλαβε να φέρει εις  πέρας σαν πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής  με την εμπειρία του και την ετοιμότητα του.

 

Ο πλειοψηφών σύμβουλος του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.Ε.ΔΗ & Μ.Μ.Ε κος Γιώργος Δ. Μοσκοβίτης κάλεσε τα νέα μέλη που εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο  την Τετάρτη  6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 σε συνεδρία με θέμα ,στην ημερήσια διάταξη την συγκρότηση σε Σώμα ως ορίζει το καταστατικό , Άρθρο 10 παράγραφος 4.

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ ,συνεδρίασε και συνεστήθη σε σώμα το νέο Δ.Σ.

                                                   

                                         Το νέο Δ.Σ σε σώμα είναι .

 

Πρόεδρος :  Μοσκοβίτης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:  Εμμανουήλ Χαράλαμπος

Γενική Γραμματέας:  Πολάτου Μαρία

Eιδική Γραμματέας:  Χρυσού Ελένη

Tαμίας :  Κατσαράκης Ιωάννης

Έφορος:  Αλατσάκης Γιώργος

Δημ. Σχέσεις :  Χατζηνικολάκης Νικόλαος

 

                                                 Εξελεγκτική επιτροπή σε σώμα.

Πρόεδρος : Aντωνακάκης Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Πυθαρούλη Χαρίκλεια 

Μέλος : Bέσκας Ορέστης

                                                        

Πηγή: kontemiri.gr