ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν 79 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 23.962.000€ με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 12.779.000€, ποσό που είναι τρεις φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (4.052.500€).

Η πρόσκληση αφορούσε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της διαμονής, της παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, των εργαστηρίων – βιοτεχνιών κλπ.

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 48,50% αφορά στην μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, το 33,70% στον τομέα του τουρισμού, το 12,60% στις βιοτεχνίες  και το 5,20% στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει άμεσα από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και αναμένεται ότι η αξιολόγηση και οι εντάξεις των έργων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Εκτιμάται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανταποκριθεί στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον του νομού και θα συνδράμει στην ένταξη όλων των έργων που θα αξιολογηθούν θετικά, με τη χορήγηση επιπλέον χρηματοδότησης.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους επενδυτές, τα γραφεία συμβούλων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες που ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ένταξη όλων των επενδύσεων στο πρόγραμμα. 

Πηγή: typoskritis.gr