Με λιγότερα μελτέμια το φετινό καλοκαίρι

Λιγότερα μελτέμια είχε το φετινό καλοκαίρι και μόλις 18 μέρες σημειώθηκαν ισχυροί άνεμοι τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr oι αντίστοιχες μέσες τιμές της τελευταίας δεκαπενταετίας είναι 17 και 19 ημέρες, αντίστοιχα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Επομένως, το 2023 ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς ανέμους είναι χαμηλότερος του μέσου όρου και τους δύο καλοκαιρινούς μήνες.

Στο σύνολο των 62 ημερών της χρονικής περιόδου 1ης Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, τα 15 τελευταία έτη ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους κυμαίνεται από 20 ημέρες (το 2014), έως 47 ημέρες (το 2016).

Ο συνολικός αριθμός των 31 ημερών μέσα στο δίμηνο κατατάσσει το 2023 στην 12η θέση (στα 15 έτη) σε αριθμό ημερών με ισχυρούς ανέμους.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ημέρες με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο (γαλάζια κελιά) από το 2009 έως και τον Αύγουστο του 2023.

Ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ημέρας τέθηκε το όριο των 50 km/h ως μέγιστη ριπή ανέμου στο σταθμό του Ε.Α.Α/meteo.gr στην Τήνο-Δημαρχείο.