Κτηματολόγιο: Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δηλώσεις

Αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη συλλογή δηλώσεων Κτηματολογίου παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, καθώς εκπνέουν και οι τελευταίες προθεσμίες.

Σε ρεπορτάζ της, η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με επτά ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο:

1. Δεν πρόλαβα να κάνω την αποδοχή κληρονομιάς. Μπορώ να δηλώσω το ακίνητο;

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αποκτήσει με κληρονομιά ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στο Κτηματολόγιο συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

2. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς;

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος εφόσον υφίσταται. Επίσης:

α) Στη περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκη ή

β) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης

3. Πώς γίνεται η δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης χρησικτησίας;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί 20ετής νομή και κατοχή –αλλιώς το ακίνητο δεν μπορεί να δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Επομένως θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συνεχόμενα τουλάχιστον για μια εικοσαετία. Το βασικό έγγραφο που συνήθως καταθέτουμε είναι η ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων καθώς και το Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης στη εφορία) του ιδιοκτήτη. Συμπληρωματικά καταθέτουμε και όποιο άλλο έγγραφο διαθέτουμε.

Για την περίπτωση του σπιτιού θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η οικοδομική άδεια, η νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, η βεβαίωση κοινοτάρχη ότι το σπίτι υπάρχει προ του 1955, ο λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού, ενοικιαστήριο, ένα παλιό τοπογραφικό κλπ. Στην περίπτωση αγροτεμαχίων που είναι και η πιο συνηθισμένη, όταν στερούμαστε συμβολαίων και δεν έχουμε κάποιο έγγραφο, καταθέτουμε μαζί με την ένορκη βεβαίωση, μισθωτήρια που αποδεικνύουν τη καλλιέργεια από τρίτο πρόσωπο, συμβόλαια γειτόνων που αναφέρουν ότι συνορεύουν με τη ιδιοκτησία μας , δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες κλπ.

4. Tι γίνεται όταν δεν έχω την ένορκη βεβαίωση για χρησικτησία;

Σε ό,τι αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις οποία καθυστέρηση της σύνταξης τους λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν αφού δεσμευτούν με την υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσης τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.

5. Έχω συμβόλαιο αλλά δεν προλαβαίνω να κάνω τοπογραφικό. Γίνεται να το προσκομίσω αργότερα;

Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητα τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του Κτηματολογίου , μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω «έξυπνου» κινητού, να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλλουν με τη δήλωση τους.

Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξη του, μπορούν να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωση τους δεσμευμένοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί ώστε η δήλωση τους να τύχει επεξεργασίας.

6. Δηλαδή μπορώ να κάνω δήλωση χωρίς να έχω όλα τα δικαιολογητικά;

Σε περίπτωση που δεν έχετε προλάβει να συγκεντρώσετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να προσέλθετε στο γραφείο κτηματογράφησης και να κάνετε μια αρχική δήλωση. Στη συνέχεια μπορείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά και τα υπόλοιπα έγγραφα.

7. Τι γίνεται με τις περιοχές όπου έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Και στις περιοχές που έχει λήξη η προθεσμία υποβολής δηλώσεων, μπορούν οι ιδιοκτήτες αφού συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη σωστή δήλωση της περιουσίας τους να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και να καταθέσουν εκπρόθεσμα τη δήλωση ιδιοκτησίας τους.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» που κυκλοφορεί σήμερα

try { _402_Show(); } catch(e) {}

madata.gr