Κι όμως, υπάρχει ένα βότανο που βοηθά στο αδυνάτισμα