Ημερίδα για την τουριστική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου, δια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου να γίνει το Ηράκλειο έννας βιώσιμος και αειφόρος Τουριστικός Προορισμός, οργανώνει την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 πμ στην Αίθουσα Β1 , του Ξενοδοχείου IBIS Styles Heraklion Central ημερίδα με τίτλο: «Ηράκλειο, κτίζοντας ένα βιώσιμο και αειφόρο Τουριστικό Προορισμό. Πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές σε Τοπικό επίπεδο.»

Στόχος της ημερίδας, που είναι ανοικτή στο κοινό, είναι να δημοσιοποιηθεί η στόχευση της στρατηγικής του Ηρακλείου να μετεξελιχθεί σε ένα αειφόρο τουριστικό προορισμό και να παρουσιαστούν καλά παραδείγματα και πρακτικές βιωσιμότητας στην Τοπική Τουριστική επιχειρηματικότητα.

Ήδη στο Ηράκλειο, ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη , έχει αναπτυχθεί ισχυρό οικοσύστημα από τους τοπικούς φορείς διακυβέρνησης, τις επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και από ομάδες πολιτών που συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων του προορισμού.