Οικολογικό πρόγραμμα: Περιορισμοί στην ένταξη των βιολογικών

Τι ισχύει στο οικολογικά πρόγραμμα για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Διευκρινίσεις για το οικολογικό πρόγραμμα του πυλώνα Ι για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκαθαρίζοντας αν μπορεί ένας παραγωγός να ενταχθεί και σε αντίστοιχο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα με τις ίδιες επιλέξιμες εκτάσεις.

Οι διευκρινίσεις δίνονται μετά από σχετικά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για τις δυνατότητες επιλογής ένταξης σε δράσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 και αφορούν είτε το αντίστοιχο οικολογικό πρόγραμμα (eco schemes, Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας») του Πυλώνα Ι, είτε το γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα (Π3-70.2-1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους») του Πυλώνα ΙΙ.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το ΥπΑΑΤ, όσοι εκ των παραγωγών επιλέξουν και ενταχθούν για το έτος 2023 στο οικολογικό πρόγραμμα του Πυλώνα Ι δεν δύναται να ενταχθούν σε μελλοντική πρόσκληση του αντίστοιχου γεωργοπεριβαλλοντικού προγράμματος του Πυλώνα ΙΙ, για τις ίδιες επιλέξιμες εκτάσεις. 

in.gr