Φορολογικές δηλώσεις: Πόσες είναι χρεωστικές και πόσος ο μέσος φόρος

Περίπου 2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί από τις 28 Μαρτίου έως σήμερα. Από αυτές που έχουν εκκαθαριστεί, οι 1.164.885 δηλώσεις είναι μηδενικές, οι 470.692 χρεωστικές και οι 210.907 δηλώσεις πιστωτικές.

Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε μέσο φόρο 572 ευρώ ανά φορολογούμενο ή 270 εκατ. ευρώ συνολικά, ενώ οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 258 ευρώ ανά φορολογούμενο ή 56,4 εκατ. ευρώ συνολικά.Σημειώνεται ότι έχουν εκκαθαριστεί 1.846.484 δηλώσεις.

 

 

Πηγή: enikonomia.gr