Έξοικονόμηση ενέργειας: Ανακοινώθηκε το myEnergy Coach

Ανακοινώθηκε το ψηφιακό εργαλείο myEnergyCoach, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το καινούριο ψηφιακό εργαλείο myEnergy Coach βοηθά τους καταναλωτές, να υιοθετήσουν συνήθειες εξοικονόμησης και βιωσιμότητας, με άμεση συνέπεια την μείωση της ενεργειακής δαπάνης αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το myEnergyCoach βρίσκεται στην ιστοσελίδα dei.gr και παρέχει στους καταναλωτές:

Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι ή στην επιχείρησή τους
να μάθουν πώς επιμερίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ηλεκτρικών συσκευών τους
εξατομικευμένες συμβουλές και προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους
την ανάδειξη των ενεργειακών και οικονομικών οφελών από την αντικατάσταση των παλαιών συσκευών τους με σύγχρονες, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Για όσους προτιμούν την προσωπική επαφή, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα ενεργειακών συμβούλων ΔΕΗ myEnergyCoach, με ειδική γνώση και εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας και εξοικονόμησης.

madata.gr