Επιστολή ΟΕΕΤΑΚ στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Την παρακάτω επιστολή, απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ. Αλέξη Χαρίτση, σχετικά με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014 – 2020». Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, αισθανόμαστε  έντονη την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να σας επισημάνουμε μια σειρά από προβλήματα που ανακύπτουν, τόσο από τις προκηρύξεις των προγραμμάτων του 2016, όσο και από αυτές που αναμένονται σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των προσωρινά εντασσόμενων ανακοινώθηκαν στις 26/10/2016 (5 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που ήταν 10/5/2016). Ως σήμερα, και παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης ήταν η 30-12-2016, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους με άμεση συνέπεια την καθυστέρηση ανακοίνωσης των οριστικά εντασσόμενων δικαιούχων.

Ανάλογη είναι η εικόνα που εμφανίζεται και στο πρόγραμμα «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» όπου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 31/1/2017, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν στις 24/5/2016. Η απόφαση με τους δυνητικά δικαιούχους που τους καλεί να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά ένταξης βγήκε με μεγάλη καθυστέρηση στις 13/02/2017.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, παρά το γεγονός ότι τα φυλλάδια του Υπουργείου Οικονομίας προανήγγειλαν τη σταδιακή δημοσίευση  των καταλόγων των δυνητικά δικαιούχων από τα μέσα Οκτωβρίου 2016.

Έτσι  προκαλούνται μια σειρά από προβλήματα και στρεβλώσεις στην αγορά :

  1. Οι επιχειρήσεις αδυνατούν να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα χρηματορροών, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός αν αναλογιστεί κανείς τα χαμηλά επίπεδα ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  2. Κίνδυνος ακύρωσης επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερα για τουριστικές επιχειρήσεις όπου τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης είναι περιορισμένα λόγω εποχικότητας.
  3. Αμφισβήτηση και αβεβαιότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων για την αξιοπιστία  των μηχανισμών υλοποίησης.
  4. Επιδείνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση δαπανών χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα χρονοδιάγραμμα για την εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
  5. Απουσία δημιουργίας προϋποθέσεων δημιουργίας θέσεων εργασίας δεδομένου ότι καμία επιχείρηση δεν προχωράει σε προσλήψεις αν προηγουμένως δεν έχει εξασφαλίσει την ένταξή της στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Πέραν των παραπάνω,  το Υπουργείο έχει ανακοινώσει την προκήρυξη σημαντικού αριθμού προγραμμάτων. Για τα προγράμματα αυτά καλό θα ήταν να υπάρχει αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για προϋπολογισμούς, ποσοστό επιχορήγησης, επιλέξιμες δαπάνες, δικαιούχους του κάθε προγράμματος και κυρίως σαφή χρονοδιαγράμματα προκήρυξης, αξιολόγησης και υλοποίησης ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός  και η προετοιμασία των επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση το ΟΕΕ/ΤΑΚ θα παραμείνει πολύτιμος συνεργάτης του Υπουργείου έτσι ώστε η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020 να αποτελέσει εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας. 
Πηγή: kritipress.gr