Επίδοση της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2013 στον Πρόεδρο της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης παραλαμβάνοντας  από την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρία Ανδρονίκη Θεοτοκάτου την Έκθεση  για το Οικονομικό Έτος 2013 τόνισε την βούληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την αναβάθμιση της διαβούλευσης του με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συγκεκριμένα ο κ. Βούτσης υποδεχόμενος την κυρία Θεοτοκάτου, η οποία του παρέδωσε  την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2013, δήλωσε:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως θεσμός, αλλά και προσωπικά η Πρόεδρός του κυρία Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, βοηθούν πάρα πολύ στην τακτοποίηση των δημόσιων οικονομικών σε πολύ δύσκολους καιρούς. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μετά και από προτάσεις που έχουν γίνει και από την ίδια την κυρία Πρόεδρο, θα αναβαθμίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαβούλευση, τόσο για τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις αρμόδιες διαρκείς ή ειδικές επιτροπές της Βουλής, αλλά  και της γενικής Έκθεσης στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Βρισκόμαστε σε μια πολύ πιο στενή επαφή, ώστε και να προλαμβάνουμε, αλλά και να μεταρρυθμίζουμε θετικά σειρά θεμάτων που οδηγούν πολλές φορές σε ατελέσφορες καταστάσεις, καθυστερήσεις  ή και αποκρύψεις, όπως τις βλέπει ο κόσμος έξω

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ελεγκτικού Συνεδρίου τόνισε:

«Σας παραδίδω την Έκθεση του 2013. Αποτυπώνει τα οικονομικά του κράτους σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και διατυπώνονται σ’  αυτήν ορισμένες παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Καλό είναι αυτές οι παρατηρήσεις να διαβάζονται, γιατί  θεωρώ πως είναι πολύτιμος οδηγός και για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του κράτους, αλλά και να πληροφορούνται οι αρμόδιες Επιτροπές και όλη η Βουλή για τις προτάσεις που υποβάλλουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα έδαφος βελτίωσης βήμα προς βήμα. Ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια να είμαστε επίκαιροι, δηλαδή να έχουμε την Έκθεση, αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν είναι δικό μας σφάλμα, μεσολαβούν πάρα πολλές υπηρεσίες και κυρίως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αργεί να μας δώσει τα στοιχεία προς επεξεργασία
Πηγή: typoskritis.gr