Ενημερωτική συζήτηση για την προστασία του ιδιόρρυθμου γενετικού υλικού της καστανιάς στα Χανιά

Την Τετάρτη 24 Μαΐου, 2017 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συζήτηση στο πλαίσιο του έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης του ιδιόρρυθμου γενετικού υλικού καστανιάς του Ν. Χανίων μέσω της προστασίας γενοτύπων των εντόπιων ποικιλιών και της ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας του κάστανου. Πιλοτική εφαρμογή». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού – Ελαιοκομικού Καστανοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Π. Ρουμάτων «ΓΗ», στα Π. Ρούματα του Δ Πλατανιά, ενώ θα προηγηθεί σύντομη επίσκεψη στη Μονάδα Διατήρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού που έχει ήδη εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στα όρια του οικισμού.

Το συγκεκριμένο έργο διάρκειας τεσσάρων ετών, έχει ανατεθεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) με συνεργαζόμενο φορέα τη Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, δικαιούχο τη Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016» του Πράσινου Ταμείου.

Υλοποιείται δε σε συνεργασία με τους καστανοπαραγωγικούς δήμους του Ν Χανίων και συγκεκριμένα τους Δ. Πλατανιά, Δ. Καντάνου-Σελίνου και Δ. Κισσάμου καθώς και με τον Συνεταιρισμό Καστανοπαραγωγών. Σκοπός του είναι η διαφύλαξη των καστανεώνων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του Ν. Χανίων, η προστασία των εντόπιων πολύτιμων ποικιλιών, η διατύπωση βασικών αρχών διαχείρισης τους, και τέλος η ανάδειξη και προώθηση του τελικού προϊόντος.
Η ενημερωτική συζήτηση διοργανώνεται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής επίσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ενώ πρόκειται για την πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους καστανοπαραγωγικούς δήμους του νομού.
Τέλος, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσιακής επίσκεψης η Επιτροπή Παρακολούθησης, θα ενημερωθεί από την ερευνητική ομάδα για την πρόοδο εργασιών και του πιλοτικού έργου «Μακροχρόνια παρακολούθηση αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων και αξιολόγηση των φυσικών πληθυσμών τους», το οποίο επίσης υλοποιείται από το ΜΑΙΧ σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με Δικαιούχο το ΥΠΕΝ και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Πηγή: typoskritis.gr