Δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γαλάζια νησιά» στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος

Για δύο συνεχόμενες μέρες πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «Γαλάζια νησιά» (Blue islands) του προγράμματος Interreg Med, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, με σκοπό το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων που θα λάβουν χώρα σε κάθε νησί που συμμετέχει στο έργο.
Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί συστηματικά η εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων που παράγονται ως άμεσο αποτέλεσμα του τουρισμού στα νησιά Blue islands (Κρήτη, Μαγιόρκα, Σαρδηνία, Σικελία, Μάλτα, Μύκονος, Ρόδος, Κροατία, Κύπρος) τα οποία είναι δημοφιλείς μεσογειακοί τουριστικοί προορισμοί και όλα βιώνουν την απότομη αύξηση της δημιουργίας αποβλήτων κατά τη διάρκεια της "τουριστικής περιόδου" που επεκτείνεται από την Άνοιξη μέχρι το Φθινόπωρο, με κορύφωση τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί για 7 μήνες του 2017, μηνιαίος εκτενής καθαρισμός τριών επιλεγμένων παραλιών σε κάθε νησί και η κατηγοριοποίηση των συλλεχθέντων αποβλήτων σε 110 κατηγορίες, καθώς και η εργαστηριακή ανάλυση δειγματοληψιών άμμου από συγκεκριμένα σημεία των παραλιών αυτών. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα έχουν αποσταλεί στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (εταίρος) για την παραπέρα στατιστική έρευνα και αξιολόγηση.
Επίσης από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με εξωτερικό εμπειρογνώμονα έχει ολοκληρωθεί μελέτη χαρακτηρισμού των αποβλήτων σε 160 ξενοδοχεία του νησιού που επιλέχθηκαν ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του 10% όλων των κατηγοριών των ξενοδοχείων, προκειμένου να διεξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα της εποχιακής αύξησης της παραγωγής αποβλήτων και να διερευνηθούν ουσιαστικές προτάσεις μετριασμού του φαινομένου.
Οι κύριες δράσεις που προγραμματίστηκαν για το επόμενο διάστημα αφορούν κυρίως τη μελέτη χαρακτηρισμού των αποβλήτων που θα συλλεχθούν με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, αυτή την καλοκαιρινή σεζόν, από όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πίσω από τις τρεις επιλεγμένες παραλίες του νησιού. Η ευρύτερη περιοχή των τριών αυτών πιλοτικών περιοχών θα μπει στη διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την παρουσία των τουριστών και τη υφιστάμενη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από τον παραγωγό, το σύστημα συλλογής και το σύστημα διαχείρισης. Όλα τα δεδομένα θα αναλυθούν και θα επεξεργαστούν σε επόμενο στάδιο, όπου θα ακολουθήσουν τεχνικοοικονομικά τεκμηριωμένες προτάσεις από τις ομάδες μελέτης του έργου στην Περιφέρεια και από τους συντονιστές των πακέτων εργασίας του ευρωπαϊκού έργου.
Παράλληλα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και τουριστών πάνω στο θέμα της πρόληψης και προστασίας των θαλασσών- παραλιών από τα απόβλητα και κυρίως από τα πλαστικά που αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον και την διατροφική αλυσίδα και θα εφαρμοστούν πιλοτικά καλές πρακτικές για μετρήσιμα αποτελέσματα.
Το έργο θα διαρκέσει έως τέλος του 2019 και αποσκοπεί να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και ενσωμάτωση αυτών σε ευρωπαϊκές οδηγίες.
Υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2813410124 και email: lena.kargakis@gmail.com, με την κα Καργάκη Ελένη, στέλεχος της Δ/νσης και συντονίστρια του έργου στην Περιφέρεια.

Πηγή: typoskritis.gr