Δράση από τον τομέα Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου