Ελαιοραβδιστικό – Γεννήτρια 12V Συγκρότημα DAMAC με Κινητήρα ROBIN 6hp και 2 Βέργες Αχινός Ραμπαλάκος

Ελαιοραβδιστικό Συγκρότημα με κινητήρα SUBARU 6,5hp και 2 Βέργες παλμικές Αχικός Ραμπαλάκος. Το Ελαιοραβδιστικό – Γεννήτρια 12V με κινητήρα πετρελαίου

Περισσότερα