Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για οικογενειακούς ιατρούς – Παράταση μέχρι 30/11

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27, ν.4737/2020 (Ά 204) δόθηκε παράταση της ισχύος των συμβάσεων των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ μέχρι τις 30.11.2020 με τους ίδιους όρους.

Η ρύθμιση αφορά τους ιατρούς για τους οποίους είχε δοθεί παράταση των συμβάσεών τους μέχρι τις 30.09.2020. Οι λοιπές συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους με τους ίδιους όρους.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων

Κ. ΜΠΑΡΟΥΣ

 

 

 

Πηγή: daypress.gr