Ψήφος εμπιστοσύνης: Τα 153 ναι και η αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών